Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

 

Aile Hekimliği

Allianz, 70`den fazla ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye'deki 25 yıllık birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda. İşte sizin ve ailenizin sağlığını ön planda tutan bir sigorta: Aile Hekimliği Sigortası.

Allianz'la aileniz emin ellerde!

Aile Hekimliği Nedir?

İlk olarak İngiltere'de, sonra da diğer gelişmiş ülkelerde giderek yaygınlaşan, hatta kamuya ait sosyal güvenlik kuruluşlarınca zorunlu hale getirilen aile hekimliği sisteminde amaç; herkesin bağlı olduğu, kolayca arayıp danışabileceği, sağlık problemlerine geçmiş rahatsızlıkları ve ailevi özellikleri bilerek yaklaşan, tedavi amacıyla başvurabileceği veya evine çağırabileceği, gerektiğinde tarafından ilgili sağlık kurumuna sevk ve sonrasında takip edilebileceği uzman bir hekimin bulunmasıdır.

Aile Hekimliği Uzmanı kimdir?

Kişilerin tüm sağlık sorunlarına hitap edebilecek düzeyde tıbbi uzmanlık alanlarında yeterli eğitim görmüş ve yetkili olan uzman hekimdir. Ülkemizde son yıllarda bu konuda uzman hekimler yetiştirilmeye başlanmıştır. Aile Hekimliği Uzmanı olan branş hekimlerinin organize edildiği özel sağlık sigortası sistemi, ülkemizde ilk kez 1994 yılından beri ve Allianz tarafından uygulanmaktadır.

Aile Hekimliği Sigortası'ndan yararlanırken...

Bulunduğunuz bölgeye göre belirlenip; poliçenizin ekinde isim, adres ve telefon numaraları yer alacak olan Allianz Aile Hekimleri, her zaman ve her türlü sağlık endişeniz için ilk olarak başvurup danışacağınız yetkili uzmanlarımızdır.

Poliçenizin başlamasıyla birlikte, yetkili Aile Hekimliği Uzmanlarımız sizi evinizde ziyaret ederek, gerek sistemle gerekse sağlık sorunlarıyla ilgili sorularınızı cevaplar.

Ayrıca, aile hekimliği sisteminin en önemli bilgisini oluşturan sağlık geçmişleri ve ailesel hastalıklar için takip kayıtlarını oluştururlar. Böylece, daha sonraki başvurunuzda, aile hekiminiz sağlık durumunuz hakkında önceden bilgi sahibi olduğu için, muayene ve tedaviniz çok daha güvenilir olacak ve kısa sürecektir.

İleri tetkik ve tedaviye tıbben ihtiyaç duyulduğundaysa, aile hekiminiz sizi poliçe kapsamındaki anlaşmalı sağlık kurumlarımıza yönlendirecek ve işlerinizi takip edecektir.

Kontrol Mamografisi hizmetinizde...

40 yaş ve üstü tüm bayan sigortalılarımız için "Kontrol Mamografisi Teminatı" sunulmaktadır. Mamografi, her iki memenin özel röntgen cihazıyla filminin çekilmesi işlemidir ve memedeki kitlelerin erken tanısında en önemli silahtır. Siz de bu hizmetimizden yararlanarak, yılda bir kez anlaşmalı kontrol mamografisi kurumlarımızda kendinize ayıracağınız yarım günle hayatınıza yıllar ekleyebilirsiniz.

PSA (Prostat Spesifik Antijen) Tarama Hizmeti

40 yaş ve üstü erkek sigortalılarımız için prostat hastalıklarının teşhisinde hızlı ve kolay bir yol olan PSA tarama hizmetini yılda bir kez anlaşmalı PSA Tarama Merkezleri?mizde sunmaktayız.

Sağlık masraflarım için bir ücret ödeyecek miyim?

Aile Hekimliği Sigortası, hem ayakta hem de yatarak tedavilerinizi kapsayan bir plandır. Gerek aile hekiminizin muayene hizmeti, gerekse kendisinin sizi yönlendireceği anlaşmalı sağlık kurumlarımızda tüm teşhis ve tedavi giderleriniz limitsiz olarak Allianz tarafından karşılanır. Siz sadece ayakta tedavi giderlerinizin % 20'sini ve teminatınızın dışında kalan giderleri ödersiniz.

Hastanede Yatarak Tedavi Teminatı; aile hekiminizin sevk edeceği anlaşmalı sağlık kurumlarındaki tüm ameliyatlı veya ameliyatsız yatarak tedavi, kemoterapi, radyoterapi, dializ giderlerini limitsiz ve %100 ödemeli olarak karşılar.

Ayakta Tedavi Teminatı, aile hekiminiz tarafından veya sevk edeceği anlaşmalı sağlık kurumlarında yapılacak doktor muayenesi, ilaç, tahlil, röntgen, çeşitli grafiler ve ileri tanı yöntemleri, her türlü biyopsiler, çocukluk çağı aşıları ve fizik tedavi giderlerini %80 ödemeli olarak kapsar.

Ameliyat sonrası fizik tedavi; yapılan ameliyatla ilgili olması, hastaneden taburcu olduktan sonra başlaması ve 60 gün içinde tamamlanması şartıyla yatarak ya da ayakta gerçekleşmesine bakılmaksızın yıllık toplam 10 seans ve TARİFE ile sınırlı olarak %80 ödeme oranıyla değerlendirilir.

Küçük Cerrahi Teminatı, tarifede küçük ameliyat olarak belirtilen ve 149 birime kadar olan cerrahi girişimler, yatarak veya ayakta olması veya uygulanan anestezinin türüne bakılmaksızın, aile hekiminizin sevk edeceği sağlık kurumlarında %80 ödemeli olarak karşılanır.

Tıbbi Malzeme, sigortalının sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu vücuda dışarıdan destek olacak şekilde uygulanan, tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel ve ismen belirlenmiş olan tıbbi malzemeleri kapsamaktadır. Allianz bu miktarı, limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılar.

Sağlık sigortanızla birlikte kaza sonucu vefat ve daimi maluliyet için ayrı bir teminat limitiniz de var!

Aile Hekimimi Değiştirebilir miyim?

Adres bölgenizin değişmesi durumunda veya herhangi başka bir nedenle talep ettiğinizde, Allianz sizin için yeni bir aile hekimi sağlayacaktır. Geçici yer değişikliklerinizde veya acil durumlardaysa, bulunduğunuz bölgedeki diğer aile hekimlerinizden, Acil Yardım Servisimizden ve poliçe kapsamındaki anlaşmalı sağlık kurumlarımızdan da doğrudan hizmet alabileceksiniz.

Poliçe süreniz dolduğunda...

Eğer poliçenizi yenilemek isterseniz, Allianz birinci yılın sonunda sağlık durumunuzla ilgili değerlendirmeye bağlı olarak üç yıl daha yenileme avantajı sağlar. 4. yılın sonundan itibaren ömür boyu yenileme garantisi alabilirsiniz.

Neler teminat dışında kalır?

(Bu konudaki ayrıntılı bilgiler poliçenizde yer almaktadır.)
Tüm dünyada olduğu gibi mevcut hastalıklar, kontrol amacıyla yapılan check-up gibi araştırmalar, AIDS, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kaynaklanan rahatsızlıklar, psikiyatrik ve estetik tedaviler, hamilelik/doğum, diş tedavisi ve gözlük masrafları bu sigortada teminat dışıdır. (Bu konudaki ayrıntılı bilgiler poliçenizde yer almaktadır.) Her türlü sağlık sorununuzda öncelikle yetkili aile hekiminize başvurmalısınız.
Elbette acil durumlar dışında...

Vergi avantajınız var mı?

Eğer ücretli çalışıyorsanız ya da beyana tabi vergi mükellefiyseniz, Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. ve 89. maddeleri gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Böylece, aylık ücretinizin %5'ine ve yıllık olarak asgari ücret tutarı kadar ödeyeceğiniz sigorta primleriniz, bulunduğunuz vergi dilimine göre, daha ilk günden size kazanç sağlayacaktır.