Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Hasar Belgeleri  


KASKO HASARLARI
  Çarpma -Çarpılma Hasarları
 • Trafik Kazası Tesbit Tutanağı Tasdikli Örneği veya Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı/ Zabıt tutturulamamış ise Sürücünün Detaylı Beyanı
 • Alkol Raporu Tasdikli Örneği (Zabıt var ise)
 • Kazaya 3. Kişinin Sebebiyet Vermesi Halinde Bu Kişinin Zabıt Yok İse Kusurunu Kabul Ettiğine Dair Beyanı. (Noterde veya Şirketimizde İmzalı.)
 • Ruhsat Fotokopisi 
 • Ehliyet Fotokopisi 
 • Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin Trafik ve varsa İhtiyari Mali Mesuliyet poliçelerinin fotokopisi
 • T.C. Kimlik  Kartı Fotokopisi (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası (Tüzel kişilerde) (İlgili web sayfalarından yapılan kontrol sonucunda sözkonusu bilgilere ulaşılamaz ise talep edilmektedir.)
 • Ruhsat Sahibine Ait Banka Hesap Numarası
 • 12.000 YTL üzeri hasarlarda;
 •         * Gerçek Kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi
          * Tüzel Kişiliklerde Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası
 • Hasar Fotoğrafları
  Araç Çalınması Hasarları

  Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda 

 • Karakol Müracaat Tutanağı Tasdikli Örneği 
 • Oto Hırsızlık Masasında Bulunamadı Yazısı Tasdikli Örneği (Aracın çalındığı günden itibaren 30 gün sonra istenmektedir)
 • Oto Hırsızlık Masasından Bulunamadı Yazısı Tasdikli Örneği 
 • "Çalıntı" Kaşeli Ruhsat Aslı 
 • Maliyeden "Borcu Yoktur" Yazısı Tasdikli Örneği 
 • Maliyeden Araç Kaydı Silindi Belgesi Tasdikli Örneği 
 • Aracın Tüm Anahtarları (Asıl ve Yedek) 
 • Aracın üzerinde Rehinli Alacaklı (Dain-i Mürtehin) Varsa İlgili Finans Kurumundan Alınacak Muvaffakatname 
 • T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası (Tüzel kişilerde) (İlgili web sayfalarından yapılan kontrol sonucunda sözkonusu bilgilere ulaşılamaz ise talep edilmektedir.)
 • Ruhsat Sahibine Ait Banka Hesap Numarası
 • Araç Çalınması Hasarlarına Özel Şirketimiz Yetkililerine Verilen Özel Vekaletname Aslı
 • Araç Üzerinde OGS Varsa İptal Edildiğine Dair; Yoksa Olmadığına Dair Belge
 • Aracın Trafik Belgeleri

 


  TRAFİK SİGORTASI (ZORUNLU MALİ MESULİYET) HASARLARI
  • Trafik Kazası Tesbit Tutanağı Tasdikli Örneği veya Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı
  • Alkol Raporu Tasdikli Örneği (Zabıt Var ise)
  • Mağdur Ruhsat Aslı Eksper Tarafından Görülmeli veya Ruhsatın Noter Tasdikli Sureti
  • Poliçede Plaka Numarası Belirtilmemiş İse Sigortalı Aracın Ruhsat Fotokopisi
  • Tazminat Alacaklısının / Mağdurun T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası (Tüzel kişilerde)
  • Mağdur Araç Ruhsat Sahibine Ait Banka Hesap Numarası
  • Vekaletname Kopyası (Hasar Vekaleten Takip Ediliyor ise). Ancak vekaletname aslının şirketimize ibrazı talep edilmektedir. Vekilin Banka Hesap Numarası ve T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
  • 12.000 YTL üzeri hasarlarda;
  •         * Gerçek Kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi
           * Tüzel Kişiliklerde Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası
  • Hasar Fotoğrafları
   

  HIRSIZLIK HASARLARI
  • Karakol Müracat ve Görgü Tespit Tutanakları (Tasdikli Örneği Islak imzalı)
  • İlgili Karakoldan Alınacak Tasdikli Bulunamadı Yazısı (Tasdikli Örneği Islak imzalı)
  • Envanter Giriş ve Çıkış Belgesi (Ticari Emtia ve Demirbaş için)
  • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası ve imza sirküleri(Tüzel kişilerde)
  • Tapu veya Kira Kontratı Fotokopisi
  • Sigortalıya Ait Banka Hesap Numarası.
  • Hasar tutarının 12.000YTL'yi aşması halinde;Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi , Tüzel kişilklerde ise, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası

  YANGIN HASARLARI
  • İtfaiye Raporu Tasdikli Örneği
  • Hasar Talep Yazısı
  • Karakol Tutanaklarının Tasdikli Örneği
  • Tapu Fotokopisi veya Kira Kontratı
  • Dain-i Mürtehin (D/M) Varsa İlgili Finans Kurumundan Alınacak Muvaffakat Yazısı
  • Hasara 3. Kişi Sebep Vermiş İse Bu Kişinin Ad,Soyad ve Adres Bilgisi
  • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası ve İmza sirküleri (Tüzel kişilerde)
  • Sigortalıya Ait Banka Hesap Numarası.
  • Hasar tutarının 12.000YTL'yi aşması halinde;Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi , Tüzel kişilklerde ise, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası

  DAHİLİ SU VE SEL-SU BASKINI HASARLARI
  • Hasar Talep Yazısı
  • Tapu Fotokopisi veya Kira Kontratı
  • Binada meydana gelen bir hasarda Dain-i Mürtehin (D/M) Varsa İlgili Finans Kurumundan Alınacak Muvaffakat Yazısı
  • Hasarla İlgili Fotograflar
  • Hasara 3. Kişi Sebep Vermiş İse Bu Kişinin Ad,Soyad ve Adres Bilgisi
  • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası ve imza sirküleri (Tüzel kişilerde)
  • Sigortalıya Ait Banka Hesap Numarası.
  • Hasar tutarının 12.000YTL'yi aşması halinde;Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi , Tüzel kişilklerde ise, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası

  FIRTINA HASARLARI
  • Meteoroloji Raporu
  • Hasar Talep Yazısı
  • Tapu veya Kira Kontratı
  • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası ve imza sirküleri (Tüzel kişilerde)
  • Sigortalıya Ait Banka Hesap Numarası.
  • Hasar tutarının 12.000YTL'yi aşması halinde;Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi , Tüzel kişilklerde ise, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası

  CAM KIRILMASI HASARLARI
  • Zabıt veya Beyan
  • Fatura (Şirketimizce Hasar Tespiti İçin Eksper Görevlendirilmediği Durumlarda)
  • Hasara İlişkin Fotoğraflar (Şirketimizce Hasar Tespiti İçin Eksper Görevlendirilmediği Durumlarda)
  • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası ve imza sirküleri (Tüzel kişilerde
  • Sigortalıya Ait Banka Hesap Numarası.
  • Hasar tutarının 12.000YTL'yi aşması halinde;Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi , Tüzel kişilklerde ise, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası