Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

 

Limitsiz

Allianz, 70`den fazla ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye'deki 25 yıllık birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda. Şimdide sağlıklarını hiçbir limitle sınırlandırmadan korumak isteyenler için bir sigorta geliştirdi: Limitsiz Sağlık Sigortası.

Allianz ile limitsiz güvence!

Aradığınız güvencenin limiti var mı? Sigorta yaptırarak geleceğinizi güvenceye alın. Sevdikleriniz ve sizin için... Hayatınız için...

 
Neden Limitsiz Sağlık Sigortası?

Dört ayrı planda hazırlanan,  İstanbul dahil ve İstanbul hariç olarak Anlaşmalı Sağlık Kurumları Ağı seçme imkanı tanıyan Limitsiz Sağlık Sigortası sağlık giderleriniz için en çağdaş önlemi sunuyor. 

Prim ödemelerindeki kolaylıklarıyla değişecek koşul ve ihtiyaçlarınızı bugünden güvenceye alın.

Lütfen seçenekleri dikkatle inceleyin. Gelecek güvencenizi belirlerken kafanızdaki tüm soruların yanıtlarını alın. Bugününüz ve yarınlarınız için, sevdikleriniz ve sizin için...

Limitsiz Sağlık Sigortası'ndan 0-64 (dahil) yaş arasındaki kişiler yararlanabilir. Aile kapsamı içinde eşler ve çocuklar da aynı poliçe teminatına dahil olabilir.

Limitsiz Sağlık Sigortası'ndan yararlanırken...
Anlaşmalı kurumlardaki tedavileriniz için ödeme yapacak mısınız?

Eğer tedavinizi anlaşmalı hastanelerimizde yaptırıyorsanız, seçmiş olduğunuz Anlaşmalı Sağlık Kurumları Ağı dahilinde poliçe kapsamı içerisindeki sağlık giderlerinizi, sizin adınıza Allianz öder. Siz sadece, ayakta tedavi teminatınız varsa ilgili giderlerin %20'sini ve teminat dışında kalan veya tedavinizle ilgili olmayan giderleri ödersiniz.

 

Özel doktorunuzu tercih edebilir misiniz?

Yatarak tedavinizi, eğer hastane kabul ederse, özel doktorunuzla anlaşmalı hastanelerimizde gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda, özel doktorunuzun ücretini önce siz ödersiniz daha sonra Allianz'dan talep edersiniz. Doktor faturası, belirlenmiş yıllık bir limit dahilinde ve %80 ödeme oranıyla kaşılanır.

Başka bir hastanede yatarak tedavi olmanız gerekirse...

Hayati tehlike gösteren acil bir durum nedeniyle anlaşmalı sağlık kurumları dışındaki başka bir hastaneye başvurulması veya tedavinin tıbbi nedenlerle yurtiçinde başka bir hastanede yapılması gerektiğinde tüm teminatlar geçerlidir. 

Kendi isteğinizle başka bir sağlık kurumunda tedavi olmak isterseniz masraflarınızı önce siz ödersiniz, daha sonra harcama belgelerinizle ödemenizi bizden geri alabilirsiniz. Bu durumda yatarak tedavilerde teminatınız belli bir limit ve %80 ödeme oranıyla sınırlı olacaktır. Poliçenizde tercih edilmesi durumunda Doğum teminatı, anlaşmasız kurumlarda ve seçmiş olduğunuz Anlaşmalı Sağlık Kurumları Ağı dışındaki  kurumlarda geçerli değildir.

 

Başka bir hastanedeki ayakta tedavilerinizdeyse...

Anlaşma harici Sağlık Kurumu veya seçmiş olduğunuz Anlaşmalı Kurum Ağı dışındaki (diğer hastane ve özel doktor muayenehaneleri gibi) ayakta tedavi giderlerinizin %60'ı Allianz tarafından karşılanacaktır.

Poliçe süreniz dolduğunda...

Allianz birinci poliçe yılının sonundaki sağlık durumunuzla ilgili risk değerlendirmesine bağlı olarak 3 yıl daha yenileme avantajı sağlar. 4. yılın sonunda yapılacak risk değerlendirmesine bağlı olarak da ömür boyu yenileme güvencesi alabilirsiniz.


Aile Hekimliği nedir, sigortalılara ne sağlar?

Aile Hekimliği, Allianz'ın çağdaş bir hizmet birimidir. Tüm aile bireylerine kapsamlı sağlık hizmeti verebilecek düzeyde eğitim almış tıp uzmanlarından oluşur. Dilediğinizde sizi evinizde de ziyaret edebilecek aile hekiminizden (poliçe şartları dahilinde) doktorunuz olarak yararlanabilir, aynı zamanda telefonla ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmeti de alabilirsiniz.

Bizim bebeklere ömür boyu güvence...

Tercihe göre Doğum teminatı içeren sağlık poliçesi sahibi sigortalılarımızın (her iki ebeveynin de dahil olduğu aile poliçelerinde) poliçeleri kapsamında yeni doğacak bebeklerine, Ömür Boyu Sağlık Sigortası Yenileme güvencesi sunulmaktadır.

Yeni doğan bebekler ömür boyu yenileme hakkını, aynı poliçede anne ve babaları için geçerli olan 1+3 = 4 yıl yerine, sadece 14 gün bekleyerek kazanabilir.

Asistans  Hizmeti veya İlkyardım ve Ambulans Hizmeti

Sigortalı, hayati tehlike gösteren acil durumunda, yerinde müdahale ve/veya en yakın sağlık kurumuna nakli için sigortalı kartı üzerinde belirtilen "Acil Yardım Hattı"nı araması koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bu hizmetin verilebildiği bölgelerde "Acil Yardım Hizmeti"nden yararlanır. Sigortalının tıbbi donanımı yeterli olan en yakın sağlık kurumuna karayoluyla ulaştırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, sigortacıya detaylı tıbbi bilgilerin ulaştırılması ve yetkili doktorun onayı ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hava ambulans hizmeti sigortacı tarafından verilir.

Kontrol Mamografisi hizmetinizde...

40 yaş ve üstü tüm bayan sigortalılarımız için Kontrol Mamografisi Hizmeti sunulmaktadır. Mamografi, her iki memenin özel röntgen cihazıyla filminin çekilmesi işlemidir ve memedeki kitlelerin erken tanısında en önemli silahtır.

Siz de bu hizmetimizden yararlanarak, yılda bir kez seçmiş olduğunuz Anlaşmalı Kurum Ağı kapsamındaki anlaşmalı kontrol mamografisi kurumlarımızda kendinize ayıracağınız yarım günle kötü sürprizlere karşı bir önlem alabilirsiniz.

Sağlık Tarama (Check-Up) Hizmeti

Poliçelerde çocuk konumundakiler hariç, sigortalılarımız, verilen panellerden herhangi bir tanesini her poliçe döneminde bir defa kullanmak kaydıyla seçmiş olduğunuz Anlaşmalı Kurum Ağı kapsamındaki  anlaşmalı check-up merkezlerinde Sağlık Tarama Hizmeti'nden yararlanabilirler.

PSA (Prostat Spesific Antijen) Tarama Hizmeti

40 yaş ve üstü tüm erkek sigortalılarımız için prostat hastalıklarının tanısında hızlı ve kolay bir yol olan PSA Tarama Hizmeti'ni yılda bir kez seçmiş olduğunuz Anlaşmalı Kurum Ağı kapsamındaki anlaşmalı PSA Tarama Merkezlerimiz'de sunmaktayız.

Neler teminat dışında kalır?

Tüm dünyada olduğu gibi, mevcut hastalıklar poliçenizde verilen sağlık tarama (check-up) hizmeti dışında kontrol amacıyla yapılan check-up gibi araştırmalar, AIDS, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kaynaklanan rahatsızlıklar, psikiyatrik ve estetik tedaviler, doğumsal hastalıklar, yapısal bozukluklar ve genetik hastalıklar bu sigortada teminat dışıdır. Tedaviyle ilgili olmayan harcamalar, örneğin telefon, TV gibi ek hastane hizmetleri de teminat kapsamında değildir. (Bu konudaki ayrıntılı bilgiler poliçenizde yer almaktadır.)

Ameliyat gereken durumlarda,hastaneye yatmadan en az 48 saat önce Allianz'a başvurmalısınız. Elbette acil durumlar dışında...

Vergi avantajınız var mı?

Eğer ücretli çalışıyorsanız ya da beyana tabi vergi mükellefiyseniz, Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. ve 89. maddeleri gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Böylece, aylık ücretinizin %5'ine ve yıllık olarak asgari ücret tutarı kadar ödeyeceğiniz sigorta primleriniz, bulunduğunuz vergi dilimine göre, daha ilk günden size kazanç sağlayacaktır.

Limitsiz Sağlık Sigortası Plan ve Teminatları

Limitsiz Sağlık Sigortası'ndan ihtiyaçlarınıza en uygun olacağını düşündüğünüz dört plandan, İstanbul dahil ve İstanbul hariç olarak size sunulan Anlaşmalı Sağlık Kurumu Ağlarından birini seçerek yararlanabilirsiniz. Ayrıca yurtdışı için limitli ek teminat olanağına kavuşabilirsiniz.
Limitsiz Sağlık Sigortası ile her türlü sağlık sorununda kafanız rahat...