Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

 

Medikal Asistans
Allianz bünyesinde bireysel emeklilik sözleşmesi olan tüm katılımcılarımız Medikal Assistans Hizmetlerinden faydalanabilme olanağına sahip olacaklardır. İlgili bireysel emeklilik sözleşmesinin yürürlükte ve ilk katkı payı ödemesinin alınmış olması esastır. Katılımcılarımızın Medikal Assistans Hizmetlerinden yaralanabilmeleri için 444 45 46 nolu Allianz Çözüm Hattını arayarak Ambulans hizmetleri için 1'i, diğer medikal assistans hizmetleri için ise öncelikle 2'yi sonrasında ise 4'ü tuşlamaları yeterli olacaktır. Katılımcılarımız 7/24 bu hizmetler konusunda yardım alabileceklerdir.

 

Sözleşme sahiplerine sağlanacak medikal assistans hizmetlerinin detayları şöyledir;

Ambulans Gönderimi
Katılımcıların yaralanma veya hastalanma durumlarında, danışman doktorun kararıyla doktorlu ambulans gönderilecek, en yakın tam teşekküllü hastaneye (katılımcının, katılımcı doktorunun, katılımcının bilinci yerinde değil ise katılımcı yakınının hastane seçimi konusundaki makul talepleri dikkate alınacaktır) gönderimi ücretsiz olarak organize edilecektir.

Acil durum kararı danışman doktorlar tarafından verilecek olup, Acil Durum niteliğinde olmayan doktorlu ambulans talepleri nedeniyle tahakkuk edecek olan ücretler (önceden randevu ile kararlaştırılmış ve estetik amaçlı ameliyatlar da bu kapsamda yer almaktadır.) katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Bir Hastane Biriminden Diğerine Şehir içi Taşımacılığı
Katılımcı’nın aynı kent içindeki başka bir hastane birimine ambulans ile(gerekiyorsa tıbbi gözetim altında) taşınmasını kapsamaktadır. Hizmete ait ödeme katılımcı tarafından yapılacaktır.

Şehirlerarası Taşımacılık

Katılımcı’nın durumu, başka bir kentteki bir hastane birimine taşınmasını gerektiriyorsa, bu taşıma gereken bakımı sağlayacak en yakın ve en iyi donanımlı hastane birimine, eğer gerekiyorsa tıbbi gözetim altında olmak üzere yapılacaktır. Hizmete ait ödeme katılımcı tarafından yapılacaktır.

Bu hizmet acil yardım teşekküllerinin yerine geçmemektedir.


Tıbbi Danışma Hizmeti
Katılımcıların sağlık problemleri konusunda danışman doktor tarafından gerekli bilgi verilecektir. Danışman doktor karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili katılımcılarımıza tavsiyelerde bulunacak, ancak tanı koymayacak, ilaç önermeyecektir. Tıbbi aciliyet durumunda (daha önceki bilgileriyle tıbbi danışma kapsamının normal olarak dışında kalan) tıbbi öğüt, acil durumla ilgili öğütlerin verilmesinden ve acil tıbbi servislere doğru yönlendirmeden ibaret olacaktır. Katılımcılarımıza tıbbi danışma konusunda 7/24 hizmet verilecektir.

İlaç / Tıbbi Sarf Malzeme Gönderimi
Doktor tarafından acil tedavi amaçlı yazılmış ilaçların, tıbbi sarf malzemenin uygun koşullarla katılımcıya gönderilmesi işlemi Türkiye içerisinde organize edilecek ve gönderim masrafları karşılanacaktır. İlgili hizmete ait ilaç ve tıbbi sarf malzeme masrafları katılımcı tarafından karşılanacaktır.

Katılımcının talebinin acil kapsamındaki durumuna karar verecek olan katılımcı doktorunun tavsiyesini dikkate alınarak danışman doktorlardır.

Evde Bakım Hizmetleri

A. Eve Hemşire Gönderimi
Katılımcılara, serum ve iğne vb. konularda destek olmak üzere hemşire gönderilmesi sağlanır. Yapılan işlemin ödemesi katılımcı tarafından yapılacaktır.

B. Ameliyat Sonrası Bakıcı Hizmeti
Katılımcıların, ameliyat sonrası, hastalık sonucu evde bakımı gerekiyorsa, bakım hizmetlerini sağlamak üzere 2 gün süreyle bakıcı gönderilmesini sağlanacak ve bakıcının ücreti karşılanacaktır.

C. Doğum Sonrası Bakım Hizmeti
Doğum sonrası anneye destek amaçlı bir bakıcının 1 gün süre ile gönderilmesi sağlanacak ve bakıcı ücreti karşılanacaktır.