Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

 

Nakliye Sigortaları

 

 
Denizyolu

Dar Teminat : Institute Cargo Clauses (C) 1.1.82 Cl.254
Geminin batması,yanması,oturması,çatışması veya yangın ,infilak gibi denizciliğe ait rizikolardan dolayı geminin hasar görmesi ve dolayısıyla malın hasar görmesini temin eder. Buna umumi avarya ve kurtarma masrafları da dahildir.
Geniş Teminat: Institute Cargo Clauses (A) 1.1.82 Cl.252
Harici ve tesadüfi her türlü sebepten ileri gelen zararlar.

 

Demiryolu

Dar Teminat : Demiryolu Klozu
Vagonun yanması ,devrilmesi, çarpması, yıldırım, seylap, çığ, toprak düşmesi, yolların çökmesi, demiryoluna ait yapıların yıkılması vagonların zincirlerinin kopması gibi demiryolu taşımacılığına ait rizikolar sonucu mala gelen zararlar
Geniş Teminat: Gemi sigortası geniş teminatının demiryoluna uygulanabilen hükümleri geniş teminatta boşaltmayı takiben 60 gün mal teminat altındadır.

 

Karayolu

Dar Teminat : Kamyon Klozu
Kamyonun devrilmesi, yanması, çarpması, ateş, yıldırım, toprak çökmesi vb.kamyon taşımacılığına ait rizikoların gerçekleşmesi sonucu malın zarar görmesi yükleme/ aktarma / boşaltmaya ait riskler teminat dışıdır.
Geniş Teminat: Institute Cargo Clauses (A) 1.1.82 Cl.252’nin karayoluna ilişkin hükümleri geniş teminatta boşaltmayı takiben 60 gün mal teminat altındadır.

 

Havayolu

Geniş Teminat : Havayolunda sadece GENİŞ teminat mevcuttur