Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

 

Optimum

Allianz, 70'den fazla ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye'deki 25 yıllık birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda. Allianz'dan sağlığınızı her türlü koşulda güvence altına alan bir paket: Optimum Sağlık Sigortası.

 
Allianz ile aile boyu sağlık!

Konu sağlık olunca hepimiz, kendimiz ve sevdiklerimiz için en iyisini istiyoruz. En küçük rahatsızlıklarda bile en iyi şartlarda tedavi olmak ve bir an önce iyileşebilmek için ne gerekirse yapıyoruz.

İşte Allianz Optimum Sağlık Sigortası bunun için var. Hem size hem de sevdiklerinize bir sağlık sigortasının verebileceği her şeyi ve fazlasını sağlamak için.

 

Neden Optimum Sağlık Sigortası?

Optimum Sağlık Sigortası'ndan 0-64 (dahil) yaş arasındaki kişiler yararlanabilir. Aile kapsamı içinde eşler ve çocuklar da aynı poliçe teminatına dahil olabilir.

Ayrıca ücretli çalışıyorsanız ya da beyana tabi vergi mükellefiyseniz, Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. ve 89. maddeleri gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebiliyor, Optimum Sağlık Sigortası'nın vergi avantajından yararlanabiliyorsunuz.

Dahası Optimum Sağlık Sigortası, 4. yılın sonunda sağlık durumunuzla ilgili yapılacak risk değerlendirmesine bağlı olarak ömür boyu sigortanızı yenileme garantisi veriyor.

Optimum Sağlık Sigortası size neler sağlıyor?

Sekiz ayrı planda hazırlanan,  İstanbul dahil ve İstanbul hariç olarak Anlaşmalı Sağlık Kurumları Ağı seçme imkanı tanıyan Optimum Sağlık Sigortası, sağlık giderleriniz için en çağdaş önlemi sunuyor.

Optimum Sağlık Sigortası için seçmiş olduğunuz Anlaşmalı Sağlık Kurumları Ağında yatarak tedavi olduğunuzda, teminat kapsamındaki sağlık giderlerinizin tamamı Allianz tarafından karşılanıyor.

Ayakta tedavi olsanız da seçmiş olduğunuz Anlaşmalı Sağlık Kurumları Ağında tutarın %80'ini yine sigortanız karşılıyor. Üstelik sigortanız üniversite ve kamu hastanelerinde de geçerli; yani ülkenin dört bir yanında sağlık sigortası güvencesinden yararlanabiliyorsunuz.

Seçmiş olduğunuz Anlaşmalı Sağlık Kurumları dışında farklı bir sağlık kurumunda, yatarak ya da ayakta tedavi olmayı seçerseniz, sigortanız yatarak tedavilerde belirlenmiş yıllık bir limit dahilinde (ayakta tedavilerde limit olmaksızın), masraflarınızın %60'ını karşılıyor.

Doğum teminatı, anlaşmasız kurumlarda ve seçmiş olduğunuz Anlaşmalı Sağlık Kurumları Ağı dışındaki  kurumlarda geçerli değildir.

Tercihe göre Doğum teminatını da içerebilen Optimum Sağlık Sigortası, her iki ebeveynin de sigortalı olması halinde, 4 yıllık sigortalılık sürecini beklemeden, sadece 14 gün bekleyerek poliçe kapsamında yeni doğan bebeğinize ömür boyu sağlık sigortası yenileme garantisi veriyor.

Optimum Sağlık Sigortası hangi hizmetleri veriyor?

Asistans Hizmeti veya İlkyardım ve Ambulans Hizmeti
Hayati tehlike içeren acil bir durumda kalırsanız, yerinde müdahale ve/veya en yakın sağlık kurumuna nakliniz için "Acil Yardım Hattı"nı arayabilir, en yakın sağlık kuruluşuna naklinizi isteyebilirsiniz. Sigortanız, karayolu ile ulaşımın güç olduğu durumlarda yetkili doktorun da onayı alınarak ülke sınırları içinde hava ambulans hizmeti veriyor.

Kontrol Mamografisi

Optimum Sağlık Sigortası, 40 yaş ve üstü tüm bayan sigortalılarımız için Kontrol Mamografisi Hizmeti sunuyor. Yılda bir kez seçmiş olduğunuz Anlaşmalı Kurum Ağı kapsamındaki anlaşmalı mamografi kurumlarımızda düzenli kontrolünüzü yaptırabilir; sağlıklı bir gelecek için bugünden önleminizi alabilirsiniz.

PSA (Prostat Spesific Antijen) Tarama Hizmeti

40 yaş ve üstü tüm erkek sigortalılarımız için de prostat hastalıklarının teşhisinde hızlı ve kolay bir yol olan PSA Tarama Hizmeti sunuyor. Yılda bir kez seçmiş olduğunuz Anlaşmalı Kurum Ağı kapsamındaki anlaşmalı PSA Tarama Merkezleri?nde bu hizmetten siz de yararlanabilirsiniz.

Aile Hekimliği

Aile Hekimliği, Allianz'ın çağdaş bir hizmet birimidir. Tüm aile bireylerine kapsamlı sağlık hizmeti verebilecek düzeyde eğitilmiş tıp uzmanlarından oluşur. Optimum Sağlık Sigortası sayesinde dilediğinizde seçmiş olduğunuz Anlaşmalı Kurum Ağı kapsamındaki doktorunuzdan yararlanabilir, aynı zamanda telefonla ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmeti de alabilirsiniz.

Optimum Sağlık Sigortası'nın birinci planında, seçmiş olduğunuz Anlaşmalı Kurum Ağı kapsamındaki hastanelerimizdeki yatarak tedaviler, ameliyatlar, ameliyattan sonra fizik tedavi ya da taburcu olduktan sonra evde bakım ve tedavi; küçük cerrahi operasyonlar, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavilerinin tamamı, kaza ya da hastalık sonucunda ihtiyaç duyulan protez giderleri, Hamilelik ve Doğum Teminatının alınmış olması koşuluyla doğum ya da düşük durumunda tüm tıbbi giderler poliçede belirtilen teminat limitiniz ve ödeme oranınız doğrultusunda karşılanıyor.

Ayrıca kaza sonucu vefat durumunda sigortalının yakınlarına, daimi maluliyet durumundaysa sigortalıya poliçede belirlenmiş teminat limitine kadar ödeme yapılıyor.

Optimum Sağlık Sigortası'nın ikinci planı, birinci plandaki teminatlara ek olarak, seçmiş olduğunuz Anlaşmalı Kurum Ağı kapsamındaki anlaşmalı sağlık kurumlarımızdaki ayakta tedavi kapsamına giren doktor muayenesi, MR, tomografi, endoskopi gibi ileri tanı yöntemleri, amniyosentez, her türlü biyopsiler, ağrı tedavileri, 24 saatin altındaki gözlem ve tedavilerin %80'ini karşılıyor.

Ayrıca 0-6 yaş çocukların rutin aşıları (tetanoz, hepatit B, kızamık, BCG gibi...) ve hamileliğinizin takibinin de %80'i sigortanız tarafından karşılanıyor.


Kısacası,
Optimum Sağlık Sigortası Karşılaşabileceğiniz Tüm Sağlık Riskleri İçin Geniş Kapsamlı Bir Sigorta.

 

Hem sevdiklerinizi hem de sizi güvence altına alan, hizmetleriyle her an yanınızda olan güçlü bir destek.

Şimdi Allianz Optimum Sağlık Sigortası ile güvendesiniz...