Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

 

Özel Sağlık

Allianz, 70'den fazla ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye'deki 25 yıllık birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda. Allianz Özel Sağlık Sigortası, sağlık sorunlarınıza çağdaş ve kapsamlı çözümler getiriyor.

Allianz'la güç yanınızda!

Kendimizi ne kadar korumaya çalışırsak çalışalım, bazen beklenmedik bir anda hastalık kapımızı çalabiliyor. İşte Allianz, bir sağlık sorunu ile karşılaştığınızda, tetkik ve tedavinizi isteğinize göre yurtiçinde ya da yurtdışında yaptırabilmeniz için Özel Sağlık Sigortası'nı sunuyor.

 

Neden Özel Sağlık Sigortası?

Bu sigorta, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunda, gereken bakımı ve tedaviyi gerçekleştirip yaptığınız harcamalarınızı limitiniz dahilinde geri almanızı sağlıyor. Üstelik teminatlarınızı ve buna bağlı olarak primlerinizi seçenekler arasından kendiniz belirliyorsunuz.

Özel Sağlık Sigortası ile nerelerde tedavi olabilirsiniz?

Özel Sağlık Sigortası'ndan yurtiçinde ya da yurtdışında, her yerde yararlanabilirsiniz. Dilediğiniz doktor veya sağlık kurumundan hizmet almakta tamamen özgürsünüz.

Harcamalarınızı nasıl geri alacaksınız?

Tedavilerinizde özel anlaşmalı sağlık kuruluşlarını tercih ederseniz teminatınız kapsamında olan tıbbi giderler için ödeme yapmazsınız.

Anlaşmalı sağlık kuruluşlarının dışında kalan sağlık kurumlarında yaptırdığınız tedavilerde, giderlerinizin belgesini Allianz'a ulaştırmanız yeterli olacaktır. Harcamalarınızı limitiniz dahilinde geri alabilirsiniz. %80 ödemeli teminatlarınızla ilgili işlemlerde %20 katkıda bulunmanız yeterlidir ve seçtiğiniz limitin en fazla %80'i size geri ödenecektir.

Yurtdışında yatarak tedavileriniz için, tüm dünyada geçerli bir hizmet: 3D
  • Dışarıda Tedavi
  • Danışma Hizmeti
  • Direkt Ödeme


Dışarıda Tedavi Hizmeti'nden, yatarak tedavi için yurtdışına gitmek istediğinizde veya yurtdışında iken yararlanabilirsiniz.

Danışma Hizmeti ile teminat kapsamındaki yatarak tedavinizi en iyi koşullarda hangi ülkede/hastanede görebileceğinizi ücretsiz öğrenip rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz.

Direkt Ödeme Hizmeti sayesinde teminat limitiniz dahilinde yatarak tedavi masraflarınızın Allianz tarafından doğrudan ilgili hastaneye ödenmesini sağlayabilirsiniz.

Allianz 3D yetkilileri, bu hizmetin verilebileceği ülkelerdeki pek çok seçkin sağlık kurumunda, sizleri ülkenizdeki kadar güvende hissettirmek için, 24 saat size sadece bir telefon uzaklığında olacaklardır.


Seçkin yabancı sağlık kurumlarından bazıları:
  • ABD - John Hopkins, Cleveland, The Methodist
  • İngiltere - London Clinic, St.George's
  • Almanya - Klinikum Nürnberg Nord


Hastane fiyatları artarsa?

Hastanede yatarak tedavi ile kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz teminatları, yıllık %50 artışa kadar dolara endekslidir. ABD Doları'nın poliçenizi aldığınız günkü kuru ile harcama yaptığınız günkü kur arasındaki artış, limitinizin kullanılmamış kısmına yansıtılır. Siz herhangi bir ek prim ödemeden teminatınız da kendiliğinden artmış olur. Üstelik bu artış size primsel olarak yansıtılmaz.

Poliçe süreniz dolduğunda...

Eğer poliçenizi yenilemek isterseniz, Allianz birinci yılın sonunda sağlık durumunuzla ilgili risk değerlendirmesine bağlı olarak 3 yıl daha otomatik yenileme avantajı sağlar. 4. yılın sonunda yapılacak risk değerlendirmesine bağlı olarak da ömür boyu yenileme güvencesi alabilirsiniz.

Neler teminat dışında kalır?

Tüm dünyada olduğu gibi, mevcut hastalıklar, kontrol amacıyla yapılan check-up gibi araştırmalar, AIDS, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kaynaklanan rahatsızlıklar, psikiyatri ve estetik tedaviler, doğumsal hastalıklar, yapısal bozukluklar ve genetik hastalıklar bu sigortada teminat dışıdır.
Tedavi ile ilgili olmayan harcamalarda, örneğin telefon, TV gibi ek hastane hizmetleri de teminat kapsamında değildir. (Bu konudaki ayrıntılı bilgiler poliçenizde yer almaktadır.)
Ameliyat gereken durumlarda hastaneye yatmadan en az 48 saat önce Allianz'a başvurmalısınız. Elbette acil durumlar dışında...

Vergi avantajınız var mı?

Eğer ücretli çalışıyorsanız ya da beyana tabi vergi mükellefi iseniz, Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. ve 89. maddeleri gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Böylece, aylık ücretinizin %5'ine ve yıllık olarak asgari ücret tutarı kadar ödeyeceğiniz sigorta primleriniz, bulunduğunuz vergi dilimine göre, daha ilk günden size kazanç sağlayacaktır.

Asistans Hizmeti veya İlkyardım ve Ambulans Hizmeti

Sigortalı, hayati tehlike gösteren acil durumda, yerinde müdahale ve/veya en yakın sağlık kurumuna nakli için sigortalı kartı üzerinde belirtilen "Acil Yardım Hattı" nın aranması koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bu hizmetin verilebildiği bölgelerde "Acil Yardım Hizmeti" nden yararlanır. Sigortalının tıbbi donanımı yeterli olan en yakın sağlık kurumuna kara yolu ile ulaştırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, sigortacıya detaylı tıbbi bilgilerin ulaştırılması ve yetkili doktorun onayı ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hava ambulans hizmeti sigortacı tarafından verilir.

Aile Hekimliği nedir, sigortalılara ne sağlar?

Aile hekimliği, Allianz'ın çağdaş bir hizmet birimidir. Tüm aile bireylerine kapsamlı sağlık hizmeti verebilecek düzeyde eğitilmiş tıp uzmanlarından oluşur. Dilediğinizde sizi günün her saatinde evinizde de ziyaret edebilecek aile hekiminizden (poliçe şartları dahilinde) doktorunuz olarak yararlanabilir, aynı zamanda telefonla ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmeti de alabilirsiniz.

Bizim bebeklere ömür boyu güvence...

Doğum teminatı içeren sağlık poliçesi sahibi sigortalılarımızın (her iki ebeveyninde dahil olduğu aile poliçelerinde) poliçeleri kapsamında yeni doğacak bebeklerine, ömür boyu sağlık sigortası yenileme güvencesi sunulmaktadır.
Aile poliçelerinde, yeni doğan bebekler ömür boyu yenileme hakkını, Ön Bilgi Formu doldurularak 2 aya kadar başvurulması durumunda, aynı poliçede anne ve babaları için geçerli olan 1+3= 4 yıl yerine, sadece 14 gün bekleyerek kazanabilirler.

Kontrol Mamografisi hizmetinizde...

40 yaş ve üstü tüm bayan sigortalılarımız için Kontrol Mamografisi Hizmeti sunulmaktadır. Mamografi, her iki memenin özel röntgen cihazıyla filminin çekilmesi işlemidir ve memedeki kitlelerin erken tanısında en önemli silahtır.
Siz de bu hizmetimizden yararlanarak, yılda bir kez anlaşmalı kontrol mamografisi kurumlarımızda kendinize ayıracağınız yarım gün ile kötü sürprizlere karşı bir önlem alabilirsiniz.

PSA (Prostat Spesific Antijen) Tarama Hizmeti

40 yaş ve üstü tüm erkek sigortalılarımız için prostat hastalıklarının tanısında etkin, hızlı ve kolay bir yol olan PSA Tarama Hizmeti'ni yılda bir kez anlaşmalı PSA Tarama Merkezlerimiz'de sunmaktayız.

Özel Sağlık Sigortanız varsa...

Size gereken bakım ve tedaviyi istediğiniz sağlık kurumunda yaptırır, seçeceğiniz plana göre oluşan harcamalarınızı teminat limitiniz dahilinde geri alabilirsiniz. Ayrıca, ek prim ödeyerek anlaşmalı sağlık kurumlarında indirimli check-up ve yurtdışı için dolar limitli ek teminat olanağına da kavuşabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası Plan ve Teminatları

Özel Sağlık Sigortası'ndan beklentilerinize uygun olduğunu düşündüğünüz 3 plandan birini seçerek yararlanabilirsiniz.

1. Plan

Poliçe teminatları dahilindeki durumlar için, ameliyat ya da ameliyat olmaksızın hastanede yatarak tedavi gerektiğinde, hastaneye yatış-çıkış dönemi içindeki yatak, yemek, refakatçi, doktor, anestezi ücretleri ile malzeme, yoğun bakım giderleri, kardiyak anjiyografi masrafları ve poliçe özel şartlarında belirtilen diğer tedavi giderleri bu teminat kapsamında ve limiti dahilinde karşılanır.

Küçük Cerrahi Giderleri, Türk Tabipler Birliği'nin belirlediği Tarife'de küçük ameliyat olarak belirtilen ve 149 birime kadar olan cerrahi girişimler, tedaviye yönelik küçük müdahalelerin (alçı uygulamaları, koterizasyon, krioterapi gibi) giderleri yatarak veya ayakta olması veya uygulanan anestezinin türüne bakılmaksızın limitiniz dahilinde karşılanır. Bu işlemler sırasında yapılan rutin preop (operasyon öncesi) dışı tetkikler, varsa ayakta tedavi teminatı kapsamında karşılanır.

Evde Bakım ve Takip gereken durumlarda, anlaşmalı hastanelerimizden taburcu olduktan sonra 8 haftaya kadar, doktorunuz tarafından belirlenen tedavi planı giderlerinizi Allianz sizin adınıza öder.

Kemoterapi/Radyoterapi/Diyaliz tedavileri için, gereken tüm harcamaları -yatarak veya ayakta gerçekleşmiş olmalarına bakılmaksızın- Allianz limitiniz dahilinde karşılar. Bu tedavilerin planlanması ve takibi için gereken tetkikler, Kemoterapi/Radyoterapi/Diyaliz için Tetkik teminatı limiti ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

Yapay Uzuv, sigorta süresi içinde geçirilen bir kaza ya da hastalık sonucundaki fonksiyon kaybını gidermek için gereken (el, kol, bacak gibi) protez giderleri sigortalının limiti dahilinde karşılanır.

Doğum ve düşük durumunda oluşan sağlık giderlerini, hamileliğin sigorta başlangıç tarihinden en erken 5 ay sonra başlamış olması koşuluyla yine Allianz karşılar.
Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi gereken durumlarda, yapılan ameliyatla ilgili olması, hastaneden taburcu olduktan sonra başlaması ve 60 gün içinde tamamlanması şartıyla, poliçede belirtilen limitiniz ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

Tıbbi Malzeme, sigortalının sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza ya da hastalık sonucu vücuda dışarıdan destek olacak şekilde uygulanan, tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel ve poliçe özel şartlarında ismen belirlenmiş olan tıbbi malzemeleri kapsamaktadır. Allianz, bu malzemeleri limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılar.

2. Plan:

1. Plan'daki teminatlara ek olarak...
Ayakta Tedavi gerektiğinde, yani tedaviniz hastanede yatmayı gerektirmiyorsa; doktor, ilaç, tetkik, ultrasonografi, mamografi ve fizik tedavi gibi tüm giderleri ile 0-6 yaş okul öncesi çocukların aşı takviminde yer alan rutin aşıları (polio, difteri, boğmaca, tetanoz, hepatit B, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, su çiçeği, haemophilus influenza B, BCG (Verem), pnömokok) bu teminat kapsamında limitiniz dahilinde karşılanır.

MR, tomografi, sintigrafi, ekokardiyografi, anjiyografik ve endoskopik araştırmalar, amniyosentez, her türlü biyopsiler, ağrı tedavileri ve 24 saatin altındaki tıbbi gözlem-tedaviler, İleri Tanı Yöntemleri ve Tıbbi Gözlem-Tedavi teminatı limiti ve ödeme yüzdesi dahilinde Allianz tarafından karşılanır.

3. Plan:

1. ve 2. Plan'daki teminatlara ek olarak...
Diş Tedavi giderleri, yardımcı alet giderleri ve estetik amaçlı tedaviler dışında, protez ve diğer her türlü tedavilerde gereken giderleri limitiniz dahilinde Allianz karşılar.

Gözlük, çerçeve, lens giderlerini, reçeteye bağlı olmak koşulu ile Allianz limitiniz dahilinde karşılar.


Özel Sağlık Sigortası ile her türlü tetkik ve tedavinizi yurtiçinde de yurtdışında da sorunsuz yaptırın...