Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kasko sigortasının teminat kapsamı nedir?

Kasko Sigortası, poliçede özellikleri yazılı bulunan motorlu ve motorsuz kara taşıt aracını aşağıda  yazılı tehlikelere karşı sigorta eder:
a) Sigortalı araçta ( gerek dururken, gerek hareket halinde iken ) sigortalının veya aracı kullananın    iradesi dışında, harici ve ani tesirler sonucunda, sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma, devrilme, düşme, yuvarlanma gibi kazalardan doğan hasar ve kayıplar, (Üçüncü şahısların kötü niyet ve muziplikleri sonucu oluşan hasarlar da dahildir.)
b) Yangın, infilak, yıldırım düşmesi ve bunların söndürülmesinden doğan hasar ve kayıplar,
c ) Sigortalı aracın çalınması ve çalınmasına teşebbüs sonucunda meydana gelen hasar ve kayıplar,
d) Özel araçlar, minibüsler ve kamyonetler için yardım hizmeti
e) Hukuksal Koruma

 

Mini Onarım (Autoking) Hizmetinin İçeriği Nedir ?

Poliçe dönemi içerisinde azami 3 kez olmak üzere; kaporta göçük düzeltme (10 cm ye kadar kaporta göçükleri), boya tamiri (30 cm ye kadar kaporta sıyrık ve çizikleri, 20 cm çapa kadar tampon sıyrık ve çizikleri) ve plastik tampon tamiri (10 cm ye kadar göçükler, yırtıklar ve kopuklar) hizmetlerini kapsamaktadır.Bu mini hasar hizmetleri sadece `Bilgisi verilecek` servislerde verilecek olup, poliçenin hasarsızlık durumunu etkilemeyecektir.

 

Anlaşmalı ve diğer servisler arasındaki fark nedir?
Anlaşmalı servislerimizde eksper çağırılması, dosyanın takibi gibi işlemleri servisimiz gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte hasarla ilgili herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yoktur.

Anlaşmasız servislerde ise tüm bu işlemlerle sizin ilgilenmeniz gerekmektedir. Ayrıca hasara ilişkin ödemeyi önce sizin gerçekleştirmeniz istenecektir. Faturayı bize göndermeniz durumunda daha sonra tarafımızdan ödeme yapılacaktır.

 

Ruhsat sahibi değiştinde, yeni alan kişiye kaskoyu devir edebilir miyiz?

Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı alan kişi kendi adına yeni poliçe yaptırır.

 

Hasar Ödemesi hangi durumlarda red edilir?

Hasar dosyanız ile ilgili evraklar Şirketimize ulaştıktan sonra dosyanız `Sigorta Genel Şartları` çerçevesinde incelenir ve sonuçlandırılır. Oluşan hasarınız `Genel Şartlar` çerçevesinde teminata giren bir hadise ise dosyanız için ödeme günü verilir, teminat kapsamına girmeyen bir hadise ise tarafınıza gerekçeli red kararı gönderilecektir.

Hasar anında poliçenizin tahsilat durumu kontrol edilecektir. Poliçe teminatlarınızın başladığından emin olabilmek için mutlaka poliçenizin prim ödemelerini zamanında yapmaya dikkat ediniz.

 

Asistans hizmeti nedir ?

Türkiye`nin dört bir tarafında, ücretsiz 7/24 çekici hizmetinden, ikamet ettiğiniz ilin dışında yapacağınız kazalarda 5 kişiye kadar otel konaklama masrafları veya ikamet ettiğiniz ile olan ulaştırma masrafları hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

 

Başka sigortadan devam eden kasko poliçem var, eski aracımı satıp yeni araç satın alıyorum hasarsızlık indiriminden yararlanabilir miyim?

Sigortalının eski poliçesindeki hasarsızlık indirim belgesi alınarak ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını gösteren satış sözleşmesinin fotokopisi ile aynı indirim oranı yeni düzenlenen kasko poliçesinde kullanılabilir.

 

Bir hasar meydana geldiği takdirde ne kadar sürede eksper tayini yapılıp hasar görülür?

Eksper tayini yapılması gereken hasarlarda hasarı bildirdiğiniz gün içerisinde eksper tayini yapılır ve aynı gün hasar görülür. Gün içerisinde akşam bildirilmiş olunan hasarlar bir sonraki gün eksper tarafından görülür.

 

Kiracıyım veya sadace eşyalarımı sigortalatmak istiyorum ? Ne yapmalıyım ?

Konut Paket Sigortaları binanızı olduğu gibi eşyalarınızı da poliçe üzerinde belirtilen risklere karşı teminat altına alır. Eşyalarınızın toplam bedeli üzerinden yapılan sigorta ile yangın, hırsızlık, deprem, sel ve su baskınları ve diğer risklere karşı teminat almış olursunuz.

 

Sigorta yaptırırken belirlenen bina bedeli, evimin şu anda ki değerinden daha düşük ? Neden ?

Evinizin bina bedeli belirlenirken, binanın yeniden inşası için gerekli olan bedel esas alınır.Eviniz çok lüks bir semtte de olsa sigortalanırken esas alınan rakam arsa bedeli düşülerek, evinizin m2 maliyeti üzerinden hesaplanan rakam olacaktır.

 

İşyeri poliçesi yaptırmak istiyorum fakat demirbaşlarımın faturaları yok nasıl işlem yapılır?

Hasar durumunda ödeme alınabilmesi için demirbaşların faturalarının mutlaka olması gerekmektedir. Aksi durumda ödeme alınamaz.

 

İşyerimi risklerden korumak için için en uygun sigortayı nasıl yaptırabilirim ?

İşyeri Paket Sigortası binanızı, bina içindeki emteanızı, demirbaş ve makinalarınızı olası risklere karşı teminat altına alır.Yangın,hırsızlık, dahili su, grev, lokavt, kargaşalık, halk haraketleri ve terör,iş durması,yer kayması, kasa yangın hırsızlık gibi bir çok teminat aynı anda uygun primlerle Sizlere sunulur.Bu risklerin gerçekleşmesi nedeniyle binanızda, iş yerinizde ki demirbaş ve emtealarınızı , üretim yaptığınız makinalarını da oluşabilecek hasarlar teminat altına alınır ve hatta 3. kişilere vermiş olduğunuz hasarlar ile işyerinde meydana gelen iş kazaları sonucu size yöneltilebilecek tazminat taleplerini,çalışanlarınızın para ve kıymetli evraklarınızı çalmaları, hile ve dolandırıcılık yapmaları neticesinde karşı karşıya kalınan emniyeti su istimal hallerini teminat altına alabilirsiniz.

 

Neden Özel Sağlık sigortası yaptırmalıyım ?

Sigortalılara diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar.

Sigorta yılı içinde sigortalıların geçirdiği herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu yaptırdıkları ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflarını, sigortalıların seçtikleri ürüne bağlı olarak sadece yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılar.

Sigortalıların hastalanması halinde özel sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları tedaviler ile ilgili yüksek meblağlı giderleri karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.