Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

 

Ürün Sorumluluk

....

Ürün Mali Mesuliyet Sigortası, seri üretimde bulunan veya taşeronları aracılığıyla üretilen ürünlerin üzerine kendi ticari ismini veya ticari markasını koyan firmaların, üretim, işleme, montaj, tamir ve tadilat faaliyetleri de dahil olmak üzere bütün firma faaliyetleri itibariyle, bu ürünlerdeki ayıp ve kusurlara bağlı olarak üçüncü şahısların, coğrafi sınırlar dahilinde karşılaşabilecekleri maddi ve / veya bedeni zararlar sonucu, Türkiye Cumhuriyetinin hukuki sorumluluk mevzuatı hükümleri dairesinde sigortalıya yansıyacak yasal sorumlulukları ve ilgili dava masraflarını , poliçede belirlenen teminat limitleri dahilinde kalınmak kaydıyla temin eden bir sorumluluk poliçesi tipidir.

Ürün Mali Mesuliyet Sigortası’nda genel olarak kaza başı azami teminat limitine ilaveten bir de sigortacının poliçe vadesindeki azami sorumluluğunu düzenleyen yıllık bir azami teminat limiti tespit edilmektedir. Bu limit, kaza başı azami teminat limiti ile aynı olabileceği gibi, bu limitin bir kaç katı olarak da belirlenebilmektedir.

Ürün Mali Mesuliyet Sigortasına ek olarak Re-call, Financial loss ve Product guarantee temin edilen diğer teminatlar.