Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

 

Vitalis

Allianz, 70`den fazla ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye'deki 25 yıllık birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda. İşte, yurtdışında yatarak tedavileriniz için tüm dünyada geçerli olan bir hizmet sunuyor: Vitalis Sağlık Sigortası.Allianz ile dünyanın her yerinde en iyi sağlık hizmeti!Sigortacılıkta Dünya devi olan Allianz, size dünyanın her yerinde güvenle seyahat etme imkânı sağlıyor. Yıllardır kazandığı deneyimi, Türkiye'nin dört bir yanındaki uzman acenteleri ve uluslararası gücüyle tüm sigorta ihtiyaçlarınıza en doğru ve en uygun çözümleri sizin ve sevdikleriniz için üretiyor. Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz.

 
Neden Vitalis Sağlık Sigortası?

Yurtdışına kimimiz iş için, kimimiz turistik amaçlı gideriz. Ancak seyahatteyken düşünmek isteyeceğimiz en son şey sağlık problemidir. Böyle bir durumda, gidilecek en iyi hastane hangisidir, prosedürler nelerdir gibi bir dizi soruyla karşılaşırız. Vitalis Sağlık Sigortası, hayatınızdaki olası sağlık sorunlarına en çağdaş önlemi getiriyor. Üstelik yurtiçinde sağlık sorunu olan hastaya da yurtdışında tedavi olma fırsatı sunuyor.

Vitalis Sağlık Sigortası hangi avantajları sunuyor?

Vitalis Sağlık Sigortası, yurtdışında yatarak tedavileriniz için, tüm dünyada geçerli bir hizmet olan 3D'yi sunuyor:

  • Dışarıda Tedavi
  • Danışma Hizmeti
  • Direkt Ödeme

Dışarıda Tedavi Hizmeti'nden, yatarak tedavi için yurtdışına gitmek istediğinizde veya yurtdışındayken yararlanabilirsiniz.

Danışma Hizmeti ile teminat kapsamındaki yatarak tedavinizi en iyi koşullarla hangi ülkede / hastanede görebileceğinizi ücretsiz öğrenip rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz.

Direkt Ödeme Hizmeti sayesinde teminat limitiniz dahilinde yatarak tedavi masraflarınızın Allianz tarafından doğrudan ilgili hastaneye ödenmesini sağlayabilirsiniz.

Allianz 3D yetkilileri, bu hizmetin verilebileceği ülkelerdeki pek çok seçkin sağlık kurumunda, kendinizi ülkenizdeki kadar güvende hissetmeniz için, size sadece bir telefon kadar uzakta olacak.

Yurtdışı hastane ve doktor faturaları, her ülkede uygulanan fiyat standartlarını bilen Allianz 3D yetkili doktorlarınca kontrol edilerek, teminat limitinizin gereksiz azalması da önlenebilecektir.


Seçkin yabancı sağlık kurumlarından bazıları:
  • A.B.D. - John Hopkins, Cleveland, The Methodist
  • İngiltere - London Clinic, St George's
  • Almanya - Klinikum Nürnberg Nord


Yurtdışında, 300.000 ABD dolarına kadar teminat limitinizi kendinizin seçebileceği %80 ödemeli bir güvence sunuyoruz.

Yurtiçindeyse özel anlaşmalı hastanelerimizdeki yatarak tedavilerinizin tüm giderleri limitsiz ve %100 ödemeli olarak Allianz tarafından sizin adınıza karşılanır. Tabii ki hayati tehlike gösteren acil bir durum nedeniyle özel anlaşmalı kuruluşlar dışında da, teminatınız yine limitsiz ve %100 ödemeli olarak geçerli olacaktır.

Kendi isteğinizle yurtiçinde anlaşmasız bir sağlık kurumunda tedavi olmak isterseniz, teminatınız belli bir limit ve %80 ödemeli olarak karşılanır.

Böylece tek poliçede hem yurtiçi hem de yurtdışı için ayrı ayrı yatarak tedavi teminatlarına kavuşuyorsunuz.

Aile Hekimliği nedir, sigortalılara ne sağlar?

Aile Hekimliği, Allianz'ın yepyeni ve çağdaş bir hizmet birimidir. Bu birimde, tüm aile bireylerine kapsamlı sağlık hizmeti verebilecek düzeyde eğitilmiş tıp uzmanları görev başındadır. Dilediğinizde sizi günün her saatinde evinizde de ziyaret edebilecek olan aile hekiminizden (poliçe şartları dahilinde), doktorunuz olarak yararlanabilir; aynı zamanda telefonla ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmeti de alabilirsiniz.

Vitalis Sağlık Sigortası Plan ve Teminatları

Beklentinize uygun olduğunu düşündüğünüz 2 plandan birini seçerek Vitalis Sağlık Sigortası'ndan yararlanabilirsiniz.

1. PLAN

Hastanede yatarak tedavinizi yurtiçinde gerçekleştirecekseniz, özel anlaşmalı hastanelerimizdeki ameliyatlı veya ameliyatsız, kardiyak anjiyografi dahil, tüm giderlerinizi sizin adınıza Allianz karşılar. Teminatınızı yurtdışında kullanmayı tercih ediyorsanız, seçmiş olduğunuz planda belirtilen ABD doları limitinizi %80 ödemeli olarak istediğiniz ülkede/hastanede kullanabilecek, arzu ederseniz ücretsiz olarak Allianz 3D servisinden yararlanabileceksiniz.

Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi, yapılan ameliyatla ilgili olması, hastaneden taburcu olduktan sonra başlaması ve 60 gün içinde tamamlanması şartıyla yatarak ya da ayakta tedavi olmasına bakılmaksızın, yurtiçinde toplam 10 seans ve TARİFE'ye göre yurtdışında yıllık limitli olarak %80 ödeme oranıyla karşılanır.

Küçük cerrahi giderleriniz, Tarife'de küçük ameliyat olarak belirtilen ve 149 birime kadar olan cerrahi girişimler, yatarak veya ayakta olması veya uygulanan anestezinin türüne bakılmaksızın, yurtiçinde limitsiz olarak, anlaşmalı kurumlarda %80, anlaşma dışı kurumlarda %60 oranında karşılanır. Yurtdışındaysa dilediğiniz doktor veya sağlık kurumunda hizmet alarak, seçtiğiniz planın yıllık limitleri dahilinde %80 ödemeli olarak karşılanır. Bu işlemler sırasında yapılabilecek tetkiklerse ayakta tedavi teminatları kapsamında karşılanmaktadır.

Kemoterapi/Radyoterapi/Diyaliz tedavileri, yurtiçinde limitsiz, yurtdışında poliçede belirtilen limit dahilinde karşılanır.

Yapay uzuv, sigorta süresi içinde geçirilen bir kaza veya hastalık sonucundaki fonksiyon kaybını gidermek için gereken (el, kol, bacak gibi) protez giderleri, yurtiçinde ve yurtdışında sigortalının limiti dahilinde karşılanır.

Doktorunuz evde bakım ve tedavi yaptırmanızı gerekli görüyorsa özel anlaşmalı hastanelerimizden taburcu olduktan sonra 8 haftaya kadar belirlenen tedavi planı giderlerinizi sizin adınıza Allianz öder.

Doğum veya düşük durumunda gereken giderleri, hamileliğin sigorta başlangıç tarihinden en erken 5 ay sonra gerçekleşmesi ve yurtiçinde yapılması koşuluyla yine Allianz karşılar.

Tıbbi Malzeme, sigortalının sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu vücuda dışarıdan destek olacak şekilde uygulanan, tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel ve ismen belirlenmiş olan tıbbi malzemeleri kapsamaktadır. Allianz, bu malzemeleri limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılar.

Sağlık sigortanızla birlikte kaza sonucu vefat ve daimi maluliyet için
ayrı bir teminat limitiniz de var.

Asistans Hizmeti veya İlkyardım ve Ambulans Hizmeti

Sigortalı, hayati tehlike gösteren acil durumda, yerinde müdahale ve/veya en yakın sağlık kurumuna nakli için sigortalı kartı üzerinde belirtilen "Acil Yardım Hattı"nın aranması koşuluyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bu hizmetin verilebildiği bölgelerde "Acil Yardım Hizmeti"nden yararlanır. Sigortalının tıbbi donanımı yeterli olan en yakın sağlık kurumuna karayoluyla ulaştırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, sigortacıya detaylı tıbbi bilgilerin ulaştırılması ve yetkili doktorun onayıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hava ambulans hizmeti, sigortacı tarafından verilir.

Kontrol Mamografisi hizmetinizde?

40 yaş ve üstü tüm bayan sigortalılarımız için "Kontrol Mamografisi Teminatı" sunulmaktadır. Mamografi, her iki memenin özel röntgen cihazıyla filminin çekilmesi işlemidir ve memedeki kitlelerin erken tanısında en önemli silahtır.

Siz de bu hizmetimizden yararlanarak, yılda bir kez anlaşmalı kurumlarımızda kendinize ayıracağınız yarım günle hayatınıza yıllar ekleyebilirsiniz.

Sağlık Tarama (Check Up) Hizmeti

Çocuk konumundakiler hariç, poliçedeki sigortalılarımız, verilen panellerden bir tanesini seçerek, her poliçe döneminde bir defa kullanmak kaydıyla anlaşmalı check-up merkezlerinde Sağlık Tarama Hizmeti'nden yararlanabilir.

PSA (Prostat Spesifik Antijen) Tarama Hizmeti

40 yaş ve üstü erkek sigortalılarımız için prostat hastalıklarının teşhisinde hızlı ve kolay bir yol olan PSA tarama hizmetini, yılda bir kez anlaşmalı PSA Tarama Merkezleri'mizde sunmaktayız.

2. PLAN

(1. Plandaki teminatlara ek olarak)
Ayakta tedavi gerektiğinde, tedaviniz hastanede yatmayı gerektirmiyorsa aşağıdaki teminatları yurtiçinde veya yurtdışında, dilediğiniz doktor veya sağlık kurumundan hizmet alarak, seçtiğiniz planın yıllık limitleri dahilinde ve %80 ödemeli olarak kullanabilirsiniz.

Ayakta tedavileriniz için Allianz'ın direkt ödeme anlaşması bulunan A Grubu Anlaşmalı Sağlık Kurumları'nı seçmeniz halinde, ödemeyi önce sizin yapmanız gerekmeyecek; sadece %20 katkı payınız ve varsa limit aşımınızı ödemeniz yeterli olacaktır.

DOKTOR MUAYENESİ + İLAÇ

Doktor muayenesi ve/veya reçeteli ilaçlar için yaptığınız masraflarınızı paylaştırabilir, bu teminat limitinizi isterseniz sadece doktor muayenesi veya sadece reçeteli ilaç masraflarınız için kullanabilirsiniz.

LABORATUVAR TETKİKLERİ + RÖNTGEN

Bir hastalığın teşhisi için doktor tarafından gerekli görülen laboratuvar tetkikleri, röntgen, ultrason, mamografi, direkt grafi, ilaçlı grafiler gibi radyolojik tetkiklerle EKG, EMG, EEG gibi tanı yöntemlerine ait giderlerinizi kapsar.

İLERİ TANI YÖNTEMLERİ ve TIBBİ GÖZLEM TEDAVİ

Bilgisayarlı Tomografi, Eforlu EKG, Holter, Doppler yöntemiyle yapılan Ultrasonografik Tetkikler, Manyetik Rezonans, Sintigrafi, kardiyak hariç anjiyografiler, endoskopik tetkikler (gerekli ilaç ve malzemeler de dahil) ve her türlü biyopsiler bu teminat kapsamındadır.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Ayakta veya yatarak yapılan fizik tedavi giderleriniz de limitiniz dahilinde karşılanır.

Bizim bebeklere ömür boyu güvence...

Doğum teminatı içeren sağlık poliçesi sahibi tüm sigortalılarımızın, poliçe dönemi içinde yeni doğacak bebeklerine, ömür boyu sağlık sigortası yenileme garantisi sunulmaktadır.

Yeni doğan bebekler ömür boyu yenileme hakkını, Önbilgi Formu doldurularak 2 aya kadar başvurulması durumunda, aynı poliçede anne ve babaları için geçerli olan 1+3=4 yıl yerine, sadece 14 gün bekleyerek kazanabilir.

Neler teminat dışında kalır?

Tüm dünyada olduğu gibi; mevcut hastalıklar, kontrol amacıyla yapılan check-up gibi araştırmalar, AIDS, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kaynaklanan rahatsızlıklar, psikiyatrik ve estetik tedaviler, doğumsal ve yapısal bozukluklar bu sigortada teminat dışıdır. (Bu konudaki ayrıntılı bilgiler poliçenizde yer almaktadır.)

Ameliyat gereken durumlarda hastaneye yatmadan en az 48 saat önce Allianz'a başvurmalısınız. Elbette acil durumlar dışında!

Vergi avantajınız var mı?

Eğer ücretli çalışıyorsanız ya da beyana tabi vergi mükellefiyseniz, Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. ve 89. maddeleri gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Böylece, aylık ücretinizin %5'i ve yıllık olarak asgari ücret tutarı kadar ödeyeceğiniz sigorta primleriniz, bulunduğunuz vergi dilimine göre, daha ilk günden size kazanç sağlayacaktır.

Poliçe Süreniz Dolduğunda..
Eğer poliçenizi yenilemek isterseniz, Allianz birinci yılın sonunda sağlık durumunuzla ilgili değerlendirmeye bağlı olarak üç yıl daha yenileme avantajı sağlar. 4. yılın sonundan itibarense ömür boyu yenileme garantisi alabilirsiniz.

Dünya'nın neresinde olursanız olun... Her zaman evinizde gibi rahat edin.