Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

 

Vitamin

Allianz, 70'den fazla  ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye'deki 25 yıllık birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda. İşte size hem geniş kapsamlı hem de ekonomik bir sağlık sigortası: Vitamin.

Allianz'la güç yanınızda!


Hepimiz önce sağlık deriz. Yeri gelir, her şeyden fedakârlık ederiz ama söz konusu sağlığımız olunca elimizden gelen tüm özeni göstermek isteriz. Sigortacılıkta dünya devi olan Allianz, kaliteli sağlık hizmetlerinden çok daha fazla kişinin yararlanabilmesi için Vitamin Sağlık Sigortası'nı hazırladı.

Neden Vitamin Sağlık Sigortası?

İki ayrı planda hazırlanan,  İstanbul dahil ve İstanbul hariç olarak Anlaşmalı Sağlık Kurumları Ağı seçme imkanı tanıyan Vitamin Sağlık Sigortası sağlık giderleriniz için en çağdaş önlemi sunuyor.

Vitamin Sağlık Sigortası, hem sağlığınızı hem de bütçenizi koruma altına alan pratik ve ekonomik bir sağlık sigortası. Üstelik 0-64 yaş arası dileyen herkes yararlanabilir; eşiniz ve çocuklarınız da tek bir poliçeye dahil olabilir.

Ayrıca ücretli çalışıyorsanız ya da vergi mükellefiyseniz Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. ve 89. maddeleri gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirir, Vitamin Sağlık Sigortası'nın vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

Vitamin Sağlık Sigortası ile neler teminat altında?

Vitamin Sağlık Sigortası size iki farklı teminat seçeneği sunuyor.

1. Plan

Seçmiş olduğunuz Anlaşmalı Kurum Ağı kapsamındaki hastanelerde yatarak tedavi masraflarınız ve gerekli görüldüğü takdirde taburcu olduktan sonra evde bakım ve tedavi masraflarınız, kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz giderleriniz limitsiz ve %100 karşılanıyor. Ameliyat sonrası fizik tedavi giderleriniz toplam 10 seans ve Türk Tabipleri Birliği tarifesi göz önüne alınarak %80 oranında teminat altında.

Vitamin Sağlık Sigortası, herhangi bir kaza veya hastalık sonucu oluşabilecek yapay uzuv giderlerinin, limit dahilinde %100'ünü; tıbbi malzeme giderlerininse limit dahilinde %80'ini ödüyor. Yatarak veya ayakta küçük cerrahi giderleriniyse limitsiz olarak %80 oranında karşılıyor.

2. Plan

Vitamin Sağlık Sigortası'nın ikinci planındaysa birinci plandaki teminatlara ek olarak, anlaşmalı veya anlaşmasız kurumlarımızdaki ayakta tedavi kapsamına giren doktor muayenesi, ilaçlar, laboratuvar tetkikleri, röntgen, ultrason gibi tanı tetkikleri, bilgisayarlı tomografi, Doppler, MR gibi ileri tanı yöntemleriyle her türlü biyopsiler %80 oranında teminat altında.

Vitamin Sağlık Sigortası hangi hizmetleri veriyor?
Acil Yardım Hizmeti

Hayati tehlike içeren acil bir durumda kalırsanız, yerinde müdahale ve/veya en yakın sağlık kurumuna nakliniz için Acil Yardım Hattı'nı arayabilir, en yakın sağlık kuruluşuna naklinizi isteyebilirsiniz. Sigortanız, karayoluyla ulaşımın güç olduğu durumlarda yetkili doktorun da onayı alınarak ülke sınırları içinde hava ambulans hizmeti veriyor.

Aile Hekimliği

Aile Hekimliği Allianz'ın yepyeni ve çağdaş bir hizmet birimi. Tüm aile bireylerine kapsamlı sağlık hizmeti verebilecek düzeyde eğitilmiş tıp uzmanlarından oluşuyor. Vitamin Sağlık Sigortası sayesinde dilediğinizde seçmiş olduğunuz Anlaşmalı Kurum Ağı kapsamındaki doktorunuzdan yararlanabiliyor, aynı zamanda telefonla ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmeti de alabiliyorsunuz.

Kontrol Mamografisi ve PSA (Prostat Spesifik Antijen) Tarama Hizmeti
Vitamin Sağlık Sigortası, 40 yaş ve üstü tüm bayan sigortalılarımız için Kontrol Mamografisi Teminatı, tüm erkek sigortalılarımız içinse prostat hastalıklarının teşhisinde hızlı ve kolay bir yol olan PSA tarama hizmetini sunuyor. Yılda bir kez seçmiş olduğunuz Anlaşmalı Kurum Ağı kapsamındaki anlaşmalı kurumlarımızda düzenli kontrolünüzü yaptırabilir, sağlıklı bir gelecek için bugünden önleminizi alabilirsiniz.

Kısacası...

Vitamin Sağlık Sigortası, sunduğu teminatlarla geniş kapsamlı, fiyat avantajıyla hesaplı bir sigorta.